KONTAKTY

Maroš Štrichel - REMES

Šoltésovej 501/266

017 01 Považská Bystrica

 

IČO : 37278720

IČ DPH : SK1020069578


Predajňa Považská Bystrica remes.pb@remes.sk
Mládežnícka 2101/36 , 017 01
Daniel Bielik
0904/262 232
Milan Štrichel
0904/551 120
milan.strichel@remes.sk
Predajňa Púchov remes.pu@remes.sk
Streženická cesta 1025, 020 01
Ing. Roman Mitašík
0911/434 849 roman.mitasik@remes.sk
Ekonomické oddelenie
Lenka Strižencová 0903/543 199 lenka.strizencova@remes.sk

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel: 032/640 01 09
Fax: 032/640 01 08
E-mail: tn@soi.sk

Akcie